Khi kết nối được mạng lan sẽ giúp ta có thể chia sẻ lấy dữ liệu trong mạng nội bộ, có nghĩa là từ máy tính này kế nối đến máy tính khác trong cùng một mạng lan …

Tag: cách cài đặt hệ thống mạng nội bộ, [vid_tags]

Xem thêm: https://phầnmềmpc.vn/category/internet

Nguồn: https://phầnmềmpc.vn